miércoles, 20 de enero de 2010

I.T.E. -- PrácTICas 2.0

O Ministerio de Educacíon mediante o Instituto de Tecnologías Educativas (ITE), fai recopilación de distintas experiencias educativas.
A modo de Blog publícase experiencias desde distintos lugares da península. Todas elas mostran como empregan Ferramentas da Web 2.0 na aula.
Actividades e experiencias de docentes de distintos niveis educativos: Infantil, Primaria, Secundaria-Bacharelato e Formación Profesional.

Esta iniciativa está dentro do proxecto ESCUELA 2.0.